VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các Kỳ họp thường lệ năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

10/TTr-HĐNDTải file đính kèm