VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc điều chỉnh, cập nhật kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023 và một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024

Tài liệu đính kèm:

154/TTr-UBNDTải file đính kèm