VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CV góp ý dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Tài liệu đính kèm:

29/CV-HĐNDTải file đính kèm