VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Thông báo vắng mặt tại đại phương và phân công điều hành hoạt động HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

29/TB-HĐNDTải file đính kèm