VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do thường trực HĐND huyện trình tại Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI

Tài liệu đính kèm:

21/BC-BKTXHTải file đính kèm