Giới thiệu
Cẩm nang hoạt động HĐND

STT

Nội dung

1

Kế hoạch phát hành cẩm nang

2

Nghị quyết xác nhận tư cách Đại biểu HĐND huyện Côn Đảo, khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

3

Nghị quyết phân chia Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021

4

Danh sách đại biểu HĐND khóa XI

5

Nghị quyết Phê chuẩn 5 Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội

6

Nghị quyết Phê chuẩn 5 Ủy viên Ban Pháp chế

7

Nghị quyết ban hành nội quy, quy chế làm việc các kỳ họp HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

8

Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của HĐND khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

9

Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

10

Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Bộ phận chuyên trách HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

11

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động giám sát của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12

Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp xúc cử tri, tiếp công dân của đại biểu HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động Ban Kinh tế - Xã hội

14

Nghị quyết ban hành Quy chế hoạt động Ban Pháp chế

15

Kế hoạch tuyên truyền về hoạt động của HĐND khóa XI

16

Nghị quyết Ủy quyền cho Thường trực HĐND khóa XI

 

Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:100
số người truy cậpHôm qua:86
số người truy cậpTuần này:186
số người truy cậpTháng này:1408
số người truy cậpTất cả:119860
số người truy cậpĐang trực tuyến:6