VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v có ý kiến về Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

87/HĐND-VPTải file đính kèm