VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch về việc tái giám sát việc triển khai thực hiện các kiến nghị tại Thông báo số 08/TB-HĐND ngày 21/3/2022 của Đoàn giám sát HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

21/KH-HĐNDTải file đính kèm