VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về thông qua nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung huyện Côn Đảo đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2050

Tài liệu đính kèm:

71/NQ-HĐNDTải file đính kèm