VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch giám sát việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện (9 tháng cuối năm 2019 và 9 tháng đầu năm 2020)

Tài liệu đính kèm:

03/KH-BPCTải file đính kèm