VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 ( từ 6/11/2029 đến 04/11/2029)

Tài liệu đính kèm:

330/BC-UBNDTải file đính kèm