VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc giải trình việc cấp phép xây dựng tại KH thứ Mười hai của HĐND huyện theo công văn 49/CV-HĐND

Tài liệu đính kèm:

2096/UBND-TNMTTải file đính kèm