VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo kết quả giám sát công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng cho công dân

Tài liệu đính kèm:

09/BC-BPCTải file đính kèm