VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra tình hình thực thi pháp luật và ANQP năm 2016

Tài liệu đính kèm:

26/BC-HĐND-PCTải file đính kèm