Năm ban hành:  
Trích yếu:  
 
STT Số hiệu Trích yếu Ngày ban hành Ngày hiệu lực
1 33/TB-HDND Thông báo về Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 16/12/2019 16/12/2019
2 86/CV-HĐND V/v giải trình ý kiến cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện. 28/11/2019 28/11/2019
3 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười lăm Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện Côn Đảo khóa XI 11/11/2019 11/11/2019
4 10/QĐ-HĐND Quyết định triệu tập Kỳ họp thứ Mười lăm, Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/11/2019 11/11/2019
5 30/TB-HĐND Thông báo phân công công tác thẩm tra tài liệu Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/11/2019 11/11/2019
6 26/KH-HĐND Kế hoạch tuyên truyền về Kỳ họp thứ Mười lăm của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/11/2019 11/11/2019
7 25/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/11/2019 11/11/2019
8 24/KH-HĐND Kế hoạch chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 11/11/2019 11/11/2019
9 29/TB-HĐND Thông báo kết quả Hội nghị liên tịch chuẩn bị Kỳ họp thứ Mười lămHĐND huyện Côn Đảo khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 08/11/2019 08/11/2019
Tìm kiếm
VIDEO CLIP
THỐNG KÊ TRUY CẬP
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:74
số người truy cậpHôm qua:110
số người truy cậpTuần này:444
số người truy cậpTháng này:3796
số người truy cậpTất cả:338080
số người truy cậpĐang trực tuyến:10