VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v giải trình ý kiến cử tri tại các Hội nghị đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri trước Kỳ họp thứ Mười lăm HĐND huyện.

Tài liệu đính kèm:

86/CV-HĐNDTải file đính kèm