VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Về việc đề cương báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật trong lĩnh vực quản lý đất đai, XD năm 2019

Tài liệu đính kèm:

82/CV-HĐNDTải file đính kèm