VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v xin ý kiến tổ chức Kỳ họp chuyên đề để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

17/HĐND-VPTải file đính kèm