VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v chuyển Đơn kiến nghị, đề nghị đề ngày 23/02/2024 của bà Ngô Thị Thu Hồng, địa chỉ: Khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

12/PC-HĐNDTải file đính kèm