VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2023

Tài liệu đính kèm:

10/HĐND-VPTải file đính kèm