VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 192-KH/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về “phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của M

Tài liệu đính kèm:

06/BC-HĐNDTải file đính kèm