VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v đóng góp ý kiến đối với dự thảo Chương trình phối hợp năm 2024 triển khai thực hiện Quyết định số 238- QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII

Tài liệu đính kèm:

08/HĐND-VPTải file đính kèm