VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v chuyển Đơn kiến nghị đề ngày 26/10/2023 của ông Dương Phúc Hạnh cùng vợ là bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, địa chỉ thường trú tại: Khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

07/PC-HĐNDTải file đính kèm