VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch Giám sát công tác nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân (tập trung các đơn thư khiếu nai, tố cáo giải quyết trễ hạn)

Tài liệu đính kèm:

04/KH-ĐGSTải file đính kèm