VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 242-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 1673-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Tài liệu đính kèm:

06/HĐND-VPTải file đính kèm