VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Đánh giá, rút kinh nghiệm Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

02/BC-HĐNDTải file đính kèm