VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch Khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm năm 2023 của tập thể Thường trực Hội đồng nhân dân huyện

Tài liệu đính kèm:

02/KH-HĐNDTải file đính kèm