VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
KẾ HOẠCH Giám sát việc triển khai thực hiện công tác quản lý, phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo (Thời điểm giám sát từ khi triển khai Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 19/10/2022 của UBND huyện đến hết tháng 04 năm 2024)

Tài liệu đính kèm:

05/KH-ĐGSTải file đính kèm