VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v góp ý dự thảo Báo cáo kết quả giám sát theo Kế hoạch số 04/KHĐGS ngày 22/02/2024 của Đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện

Tài liệu đính kèm:

06/ĐGS-BKTXHTải file đính kèm