VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
BÁO CÁO Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc đề nghị thông qua việc điều chỉnh dự án Cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

06/BC-BKTXHTải file đính kèm