VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Kế hoạch của tập thể Ban KTXH về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tiên phong, gương mẫu

Tài liệu đính kèm:

03/KH-BKTXHTải file đính kèm