VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2024

Tài liệu đính kèm:

39/NQ-HĐNDTải file đính kèm