VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết về giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách năm 2024

Tài liệu đính kèm:

36/NQ-HĐNDTải file đính kèm