VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị quyết Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về "công tác nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung các đơn thư khiếu nại, tố cáo giải quyết chậm, trễ hạn"

Tài liệu đính kèm:

34/NQ-HĐNDTải file đính kèm