VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Thẩm tra cơ sở pháp lý dự thảo Nghị Quyết kèm theo Tờ trình của UBND huyện đề nghị thông qua điều chỉnh dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 cho huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

02/BC-BPCTải file đính kèm