VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thông qua Điều chỉnh dự án Cấp điện từ lưới điện Quốc gia cho huyện Côn Đảo vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

25/TTr-UBNDTải file đính kèm