VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Tổng hợp kết quả thảo luận tài liệu trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

122/BC-VPTải file đính kèm