VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu đính kèm:

593/BC-UBNDTải file đính kèm