VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ chi sự nghiệp kinh tế năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Tài liệu đính kèm:

47/BC-BKTXHTải file đính kèm