VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra cơ sở pháp lý các Tờ trình kèm dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình kỳ họp thứ Mười Một HĐND huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

24/BC-BPCTải file đính kèm