VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân về nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng hoặc an ninh, thực thi pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND huyện Côn Đảo

Tài liệu đính kèm:

23/BC-BPCTải file đính kèm