VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 (Kỳ họp thứ Mười Một) của HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-202

Tài liệu đính kèm:

574/BC-UBNDTải file đính kèm