VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Tình hình ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024

Tài liệu đính kèm:

561/BC-UBNDTải file đính kèm