VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Ước tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2023 và dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2024

Tài liệu đính kèm:

537/BC-UBNDTải file đính kèm