VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu tư công, mua sắm sửa chữa tài sản năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024

Tài liệu đính kèm:

538/BC-UBNDTải file đính kèm