VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc đề nghị thông qua Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tài liệu đính kèm:

132/TTr-UBNDTải file đính kèm