VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Tờ trình Về việc bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2023 (bổ sung)

Tài liệu đính kèm:

133/TTr-UBNDTải file đính kèm