VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
V/v đề xuất hủy nội dung thảo luận thông qua chủ trương dự án Bãi đậu xe Nghĩa trang Hàng Dương theo quy hoạch tại kỳ họp thứ Chín (chuyên đề) HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tài liệu đính kèm:

3719/UBND-TCKHTải file đính kèm