VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo tổng hợp Các báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án cải tạo hạ tầng các tuyến đường gồm: Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Văn Trỗi, Võ Thị Sáu, Phạm Văn Đồng và dự án Cải tạo, chỉnh trang cảnh quản khu vực hồ

Tài liệu đính kèm:

39/BC-BKTXHTải file đính kèm