VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Báo cáo thẩm tra Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc Phê duyệt phương án sử dụng kết dư ngân sách năm 2022

Tài liệu đính kèm:

37/BC-BKTXHTải file đính kèm